NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCI
ADRES Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania  ul. Żołnierska 50 , 71-210 Szczecin
KONTAKT e: kawtimp@zut.edu.pl tel.  091 449 56 78 fax 091 449 56 48
     
KAWTIMP
STRUKTURA KAWTIMP Kierownik  Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania prof. dr hab. inż. arch.  Adam Maria Szymski tel. +48 (91) 449 55 29 email: adam.szymski@zut.edu.pl pok. 307 Sekretariat specjalista   Renata Nawrocka kawtimp@zut.edu.pl pok. 308 ; t: +48 (91) 449 56 78 Zastępca Kierownika Katedry dr inż. arch. Wojciech Bal wojciech.bal@zut.edu.pl pok.309 t: 449 55 30 Kierownik Laboratorium CAD mgr inż. arch. Henryk Karpisz                karpisz@zut.edu.pl pok.303 t: 449 56 33 Adiunkci dr inż. arch. Marek Sietnicki   marek.sietnicki@zut.edu.pl  pok.310 t: 449 56 35 dr inż. arch. Krzysztof Bizio   krzysztof.bizio @zut.edu.pl pok.304 t: 449 56 78   dr inż. arch. Wojciech Pawłowski            pawlow@zut.edu.pl pok.305 t: 449 56 34 dr inż. arch. Miłosz Raczyński milosz.raczynski@zut.edu.pl pok.310 t: 449 56 35 dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz t.cykalewicz@zut.edu.pl pok.306 t: 449 56 78 Asystenci mgr inż. arch.  Robert Mazur                  romazur@zut.edu.pl  pok.311 t: 449 56 36 mgr inż. arch.  Kamila Nowak       knowak@zut.edu.pl  pok.304 t: 449 56 78 mgr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska     dorota.pawlowska@zut.edu.pl  pok.305 t: 449 56 34 Doktoranci Cykalewicz-Tymbarska Alicja e-mail: alicja.tymbarska@gmail.com pok.310 t: 449 56 35 Konieczna Danuta e-mail: dekonieczna@gmail.com pok.310 t: 449 56 35 Wojciechowska Agnieszka e-mail: agnieszka_wojciechowska@wp.pl  pok.310 t: 449 56 35
NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
     
KAWTIMP
KAWTIMP
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
KAWTIMP