Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia 2019/2020

1. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio prof. zut


„Niewielkie obiekty użyteczności publicznej (kultura, usługi).


2. Dr inż. arch. Wojciech Bal


„Obiekty usługowe dla potrzeb turystyki i wypoczynku: małe pensjonaty i motele, adaptacja architektury poprzemysłowej, systemowe budownictwo jednorodzinne, domy na wodzie, zabudowa podmiejska.


3. Dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska


„Obiekty kultu religijnego, kościół, kaplica kontemplacyjna wielowyznaniowa, centrum spotkań z kaplicą".


„Wielofunkcyjne małe obiekty wypoczynkowe na terenach podmiejskich np. agroturystyka, zajazd, centrum odnowy biologicznej, centrum szkoleniowe".


4. Dr inż. arch. Miłosz Raczyński


„Małe pensjonaty i domy z wynajmem lokali dla potrzeb wypoczynku i rekreacji w miejscowościach nadmorskich oraz rezydencje i domy jednorodzinne do 1000 m2”.


5. Dr inż. arch. Marek Sietnicki


„Obiekty obsługi ruchu turystycznego oraz budynki rezydencjonalne i apartamentowe o powierzchni nie większej niż 500m²"


Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II 2019/2020
1. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio


„Obiekty użyteczności publicznej (kultura, sport) i miejsc pracy (budynki biurowe)".


2. Dr inż. arch. Wojciech Bal


„Rewitalizacja terenów zdegradowanych kulturowo, obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, zespoły apartamentowo-hotelowe i rekreacyjne, obiekty turystyki i wypoczynku, architektura uzdrowisk nadmorskich.


3. Dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska


„Obiekty kultu religijnego, kościół miejski, osiedlowy, wielofunkcyjny kompleks sakralny, adaptacja i rozbudowa obiektów sakralnych. Wielokulturowe, dydaktyczne centrum spotkań.


„Obiekty wypoczynkowe, hotele i pensjonaty na terenach podmiejskich o wielofunkcyjnym programie użytkowym. Adaptacja i przekształcanie obiektów na cele użyteczności publicznej i mieszkaniowe, obiekty mieszkaniowe".


4. Dr inż. arch. Miłosz Raczyński


„Obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe i apartamentowe, hotele pensjonaty,  obiekty wypoczynku i rekreacji”.


5. Dr inż. arch. Marek Sietnicki


„Obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej, obiekty mieszkaniowe w przestrzeni miejskiej, obiekty  obsługi ruchu turystycznego, budynki apartamentowe, hotele i pensjonaty, obiekty wypoczynku i rekreacji”.