Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia 2020/2021

1. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio prof. zut


„Niewielkie obiekty użyteczności publicznej (kultura, usługi).


2. Dr hab. inż. arch. Wojciech Bal


„Obiekty usługowe dla potrzeb turystyki i wypoczynku: małe pensjonaty i motele, adaptacja architektury poprzemysłowej, systemowe budownictwo jednorodzinne, domy na wodzie, zabudowa podmiejska.


3. Dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska


„Obiekty kultu religijnego, kościół, kaplica kontemplacyjna wielowyznaniowa, centrum spotkań z kaplicą".


„Wielofunkcyjne małe obiekty wypoczynkowe na terenach podmiejskich np. agroturystyka, zajazd, centrum odnowy biologicznej, centrum szkoleniowe".


4. Dr inż. arch. Wojciech Pawłowski


„Zastosowanie technologii BIM oraz VR przy małych obiektach użyteczności publicznej, obsługi ruchu turystycznego oraz o funkcji mieszkaniowej”.

5. Dr inż. arch. Miłosz Raczyński


„Małe pensjonaty i domy z wynajmem lokali dla potrzeb wypoczynku i rekreacji w miejscowościach nadmorskich oraz rezydencje i domy jednorodzinne do 1000 m2”.


6. Dr inż. arch. Marek Sietnicki


„Obiekty obsługi ruchu turystycznego oraz budynki rezydencjonalne i apartamentowe o powierzchni nie większej niż 500m²"


Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II 2020/2021
1. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio


„Obiekty użyteczności publicznej (kultura, sport) i miejsc pracy (budynki biurowe)".


2. Dr hab.inż. arch. Wojciech Bal


„Rewitalizacja terenów zdegradowanych kulturowo, obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej, zespoły apartamentowo-hotelowe i rekreacyjne, obiekty turystyki i wypoczynku, architektura uzdrowisk nadmorskich.


3. Dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska


„Obiekty kultu religijnego, kościół miejski, osiedlowy, wielofunkcyjny kompleks sakralny, adaptacja i rozbudowa obiektów sakralnych. Wielokulturowe, dydaktyczne centrum spotkań.


„Obiekty wypoczynkowe, hotele i pensjonaty na terenach podmiejskich o wielofunkcyjnym programie użytkowym. Adaptacja i przekształcanie obiektów na cele użyteczności publicznej i mieszkaniowe, obiekty mieszkaniowe".


4. Dr inż. arch. Wojciech Pawłowski


„Zastosowanie technologii BIM oraz VR przy  obiektach użyteczności publicznej, obsługi ruchu turystycznego oraz o funkcji mieszkaniowej”.


5. Dr inż. arch. Miłosz Raczyński


„Obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe i apartamentowe, hotele pensjonaty,  obiekty wypoczynku i rekreacji”.


6. Dr inż. arch. Marek Sietnicki


„Obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej, obiekty mieszkaniowe w przestrzeni miejskiej, obiekty  obsługi ruchu turystycznego, budynki apartamentowe, hotele i pensjonaty, obiekty wypoczynku i rekreacji”.