obrazekobrazek

Autorzy:

Stanisław Czujkowski

Tytuł projektu (konkursu): 

Inkubator Sztuki przy ul. Stanisława Żółkiewskiego w Szczecinie.

Rodzaj wyróżnienia:

Kwalifikacja do finału „Inspireli Awards” (7th Annual)

Organizator konkursu:

INSPIRELI COMPETITION 2022

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, magisterski.

Tematem podjętym w projekcie było stworzenie multifunkcyjnej przestrzeni w centrum Szczecin, działającej na zasadach rezydentury czasowej artystów, przedsiębiorców i twórców. Budynek ma rozwiązać istniejący problem absolwentów uczelni artystycznych i technicznych, polegający na braku zaplecza, wiedzy i wsparcia potrzebnego do stworzenia i wprowadzenia swojego produktu na rynek lub braku przestrzeni do tworzenia sztuki. Obiekt ma być miejscem stwarzającym ludziom kreatywnym możliwość zrealizowania własnych pomysłów związanych z działalnością w obszarze szeroko rozumianego sektora kreatywnego i działań innowacyjnych. Obiekt ma również wpłynąć pozytywnie na proces aktywizacji społecznej, dając mieszkańcom możliwość rozwoju oraz platformę umożliwiającą spotkania, wymianę poglądów, współpracę nie tylko między rezydentami, ale również ludźmi kreatywnymi spoza obiektu, czemu służyć ma szeroki program przestrzeni wspólnych i terenów zielonych.