obrazekobrazekobrazekobrazek

Autorzy: 

Paweł Wojtaszak

Tytuł projektu (konkursu): 

Biblioteka muzyczna w Szczecinie.

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie przyznane w roku akademickim 2017/2018, przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Architektów

za pracę dyplomową  wykonaną przez Pawła Wojtaszaka „BIBLIOTEKA MUZYCZNA PRZY UL. ŚW. DUCHA W SZCZECINIE”.

Organizator konkursu:

Zachodniopomrska Okręgowa Izba Architektów RP

Prowadzący:

dr inż. arch. Miłosz Raczyński

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, inżynierski 2018

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budynku użyteczności publicznej tj. Biblioteki muzycznej ulokowanej w Szczecinie. Teren to działka o numerze ewidencyjnym 17/3. Wybrany obszar usytuowany jest na końcu ulicy Św. Ducha w Szczecinie tuż obok obiektu Trafostacji Sztuki (TRAFO) oraz Kościoła Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jana Ewangelisty. Projekt obejmuje również zagospodarowanie wyznaczonej działki, która została wzbogacona o uporządkowaną zieleń wysoką i niską wraz z towarzyszącą małą architekturą i sceną letnią. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców miasta Szczecina, która stwarzałaby komfortowe warunki do nauki i rekreacji. Celem było małoinwazyjne wkomponowanie obiektu w trudne otoczenie zabytkowych obiektów oraz podkreślenie walorów wynikających z położenia nowoprojektowanego obiektu. Projektowany obiekt posiada osobne wejścia oraz infrastrukturę techniczną ale jest rozbudową Trafostacji Sztuki, z którą połączony jest łącznikiem na II piętrze. Od frontu projektowany budynek kontynuuje linię zabudowy wzdłuż ulicy Św. Ducha. Parter biblioteki jest cofnięty dzięki temu przed wejściem do budynku tworzy się mały plac, a wyższe kondygnacje stanowią zadaszenie dla partii wejściowej. Na parterze budynku ulokowana została mała sala koncertowa z niezbędnymi pomieszczeniami do jej obsługi oraz biuro obiektu. Kolejny poziom to główna część biblioteki muzycznej, z otwartą przestrzenią sali odsłuchowej i najważniejszymi zbiorami muzycznymi. Drugie piętro (antresola) to część czytelni muzycznej – w której znajdują się książki i czasopisma oraz sala konferencyjna. Na ostatniej kondygnacji znajduje się ogólnodostępny taras. Część komunikacyjna znajduje się w centrum obiektu i zapewnia szybkie i komfortowe przemieszczanie się pomiędzy piętrami budynki. Wysokość, proporcje oraz użyte materiały nawiązują do sąsiadujących obiektów, podkreślając charakter miejsca.