obrazekobrazek

Autor:

Mateusz Tomaszewski

Tytuł projektu (konkursu): 

Pawilon artystyczno-edukacyjny w Ogrodzie Różanym „Różanka” w Szczecinie.  

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, inżynierskie (S1)

Organizator konkursu:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, inżynierski (2020 r.)  

Tematem opracowania dyplomowego jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, wraz z elementami projektu architektoniczno-budowlanego, dotycząca budynku pawilonu edukacyjno-artystycznego wraz ze sceną i elementami małej architektury w Ogrodzie Różanym znajdującym się w Szczecinie. W ujęciu urbanistycznym projekt zakłada zwieńczenie osi założenia Ogrodu Różanego, a w zakresie przyjętego programu funkcjonalnego wprowadza w przestrzeń ogrodu niezbędną funkcję kameralnej kawiarni, poszerzoną o sale edukacji ekologicznej. Ideą formalną zaproponowaną przez Autora jest nawiązanie do tradycyjnej architektury japońskiej. Wybór stylistyki wynikały z historycznych odniesień i tradycji wprowadzania w europejskich ogrodach pawilonów wzorowanych na architekturze krajów Dalekiego Wschodu