obrazek

Autor:

Bartek Litwinko

Tytuł projektu (konkursu): 

Sala koncertowa Akademii Sztuki przy ulicy Łaziebnej w Szczecinie.

Rodzaj wyróżnienia:

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina za najlepszą pracę dyplomową (edycja 2021)

Organizator konkursu:

Prezydent Miasta Szczecina

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, inżynierski (2021 r.)   

Tematem pracy dyplomowego jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, wraz z elementami projektu architektoniczno-budowlanego, dotycząca budynku sali koncertowej zaprojektowanej dla potrzeb Akademii Sztuki w Szczecinie. Ulica Łaziebna zwana w przeszłości ulicą „małą sukienników”/„małą Tkacką”, której geneza sięga średniowiecza,   łączy Plac Orła Białego i Tkacką. Po bombardowaniach zespołu staromiejskiego w czasie II wojny światowej w jej obrębie zachowało się część oryginalnej zabudowy historycznej. W jej południowej pierzei rozebrano jednak dwa budynki i obecnie na fragmencie ulicy znajduje się stacja transformatorowa, oraz garaże samochodowe. Projekt zakłada uzupełniającym historycznej pierzei budynkiem dostosowanym gabarytami do zabudowy historycznej, posiadającym jednak współczesny wyraz architektoniczny.