obrazekobrazekobrazekobrazek

Autorzy:

Artur Górski

Tytuł projektu (konkursu): 

Projekt budynku informacji turystycznej wraz z ekspozycją panoram i map historycznych przy ul. Korsarzy w Szczecinie  

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie

Organizator konkursu:

Prezydent Miasta Szczecina

Prowadzący:

dr inż. arch. Krzysztof Bizio

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, inżynierski (2017 r.)   

Tematem pracy jest projekt budynku informacji turystycznej wraz z ekspozycją panoram i map historycznych przy ul. Korsarzy w Szczecinie. W chwili obecnej w miejscu opracowania znajduje się niewielki parterowy pawilon. W projekcie przewidziano jego usunięcie. W swym założeniu projekt stanowi kontynuację zabudowy prowadzącej do wejścia do Zamku Książąt Pomorskich (tzw. domki profesorskie) i jest próbą odtworzenia historycznej pierzei ulicy (wykonanej współczesnymi środkami architektonicznymi). Projekt poprzedzony został wieloma studiami zabudowy (makiety kartonowe).