obrazekobrazek

Autorzy:

Jan Martinek

Tytuł projektu (konkursu): 

Centrum biznesowo-biurowe przy ul. Matejki w Szczecinie

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie

Organizator konkursu:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT  

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, magisterski (2019 r.)     

Przedmiotem pracy jest projekt urbanistyczno–architektoniczny założenia biznesowo-biurowego, który autor nazywa „HIVE BUSINESS CENTER”, które zlokalizowano pomiędzy ulicami J. Matejki, F.D. Roosvelta i Placem Rodła.  Obszar objęty opracowaniem był częścią dzielnicy mieszkaniowej powstałej na przełomie XIX i XX w., która w czasie II wojny światowej uległa w tym fragmencie znaczącym zniszczeniom. Po II wojnie światowej nie odtworzono historycznego układu urbanistycznego, znacząco go przebudowując.

W ramach nowego kwartału (który nie ma bezpośredniego historycznego odniesienia) pozostawiono jedynie budynek dzisiejszego Oddział PZU Szczecin przy ul. Jana Matejki 34, który w projekcie uległ daleko idącej przebudowie.

  Autor przyjął następujące założenia:

   - stworzenie nowego układu urbanistycznego, pozwalającego na optymalne wykorzystanie istniejących zabudowanych i niezabudowanych działek budowlanych;   

  - w konsekwencji: wyburzenie istniejącej zabudowy (z zachowaniem elewacji budynku dzisiejszego Oddziału PZU)

  - wprowadzenie zabudowy o gabarytach zbliżonych do zabudowy sąsiedniej i równoczesnym wprowadzeniem akcentu wysokościowego od strony zespołu PAZIM.