obrazekobrazek

Autorzy:

Andrll Dovhyl 

Tytuł projektu (konkursu): 

Centrum aktywizacji seniorów przy Prospekcie Peremohry w Kijowie.

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie

Organizator konkursu:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT  

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, magisterski (2019

Przedmiotem pracy jest projekt koncepcyjny budynku centrum aktywizacji osób starszych przy Prospekcie Peremohory w Kijowie. W zakresie rozwiązań urbanistycznych w projekcie wykonano zagospodarowanie terenu bezpośrednio wokół projektowanego budynku, oraz terenów rekreacyjnych wzdłuż pobliskiego jeziora. Projekt architektoniczny rozwiązuje na poziomie koncepcji architektonicznej szereg funkcji, które tworzą wielofunkcjonalne centrum społeczne. Na poziomie ideowym tematem pracy jest wykreowanie przestrzeni urbanistyczno- architektonicznej, służącej wieloaspektowej aktywizacji osób starczych, która uwzględniać miała m.in. aspekty socjalne, edukacyjne, warsztatowe sportowe, rozrywkowo-rekreacyjne. Istotnym dla Autora elementem, było także wprowadzenie rozwiązań formalnych, które we współczesnym języku architektonicznym promować będą przestrzeń harmonii i wyciszenia, służącą rozwojowi seniorów