obrazekobrazek


Autorzy:

Grzegorz Baliński

Tytuł projektu (konkursu): 

Rewitalizacja dworca i terenów kolejowych w Kołobrzegu wraz z projektem centrum przesiadkowego

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie

Organizator konkursu:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT  

Przedmiot:

Projekt dyplomowy, magisterski (2019 r.)   

Przedmiotem pracy jest projekt koncepcyjny dotyczący rewitalizacji terenów wokół dzisiejszego dworca kolejowego w Kołobrzegu, oraz projekt architektoniczny centrum przesiadkowego (w tym dworców: kolejowego i autobusowego, wraz z niezbędną infrastrukturą). Projekt urbanistyczny ma charakter wizyjny (ideowy). Wpisując się w istniejący kontekst miejski Autor zaproponował wprowadzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, którą rozwiązał w formie „zielonego dachu”. Idea ta służyć ma przywróceniu ciągłości przestrzennej, która w tej chwili została przerwana przez przecinające miasto tereny kolejowe