obrazek

Autorzy:

Kinga Gawlik, Stanisław Czujkowski, Piotr Rajewski, Korneliusz Wielechows

Tytuł projektu (konkursu): 

MAMe – Muzeum Sztuki i Rzemiosła we Florencji.

Rodzaj wyróżnienia:

Wyróżnienie.

Organizator konkursu:

Archicontest.

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 

Przedmiot:

Projektowanie budynków użyteczności publicznej, (studia S2, sem.1), 2019 r.  

Archicontest to międzynarodowa organizacja, której celem debata nad architekturą współczesną w kontekście historycznego środowiska przestrzennego, a jego hasło brzmi -  „Nie ma architektury bez kontekstu!”. Archicontest organizuje konkursy architektoniczne, które sytuowane są w bardzo prestiżowych lokalizacjach. Ich celem nie jest realizacja, ale dyskusja nad możliwościami wykorzystania historycznego dziedzictwa kulturowego. W grudniu 2019 r. rozstrzygnięto konkurs dotyczący jednego z najważniejszych historycznych miast europejskich - Florencji. Miasto uważane za miejsce narodzin renesansu posiada wyjątkowo złożony kontekst miejski i dla jego podkreślenia, w jego centralnej części zaproponowano umieszczenie MAMe – Muzeum Sztuki i Rzemiosła.

Na konkurs wpłynęło 175 prac. Przyznano trzy nagrody oraz sześć wyróżnień. Jedno z wyróżnień otrzymali czterech studenci ZUT, którzy wykonali swoją pracę w składzie: Kinga Gawlik, Stanisław Czujkowski, Piotr Rajewski, Korneliusz Wielechowski. Ich praca została wykonana w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie budynków użyteczności publicznej”, który na kierunku architektura (studia S2, sem.1), prowadzony jest przez dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio, prof. ZUT.

Jury w następujący sposób uzasadniło wybór pracy szczecińskich studentów: „Propozycja jest współczesnym symbolem miasta. Budynek znajduje się w centrum obszaru opracowania, dzieląc go na dwie części. Pierwszy z nich to kwadrat, w którym zlokalizowano ciągi piesze na różnych poziomach, umożliwiając obserwację historycznego kościoła z różnych poziomów. Tereny zielone uzupełniają przestrzeń publiczną, zapewniając miejsca do odpoczynku na wolnym powietrzu. Projektowany budynek Muzeum zawieszono nad drugim z kwadratów, osłaniając go metalową powłoką fasady, która służyć ma swobodnemu rozmieszczeniu pomieszczeń oraz zapewnieniu kontrolowanego dostępu światła. W nocy światło wychodzące z budynku staje się natomiast atrakcją dla ludzi, którzy gromadzą się wokół placu”.