obrazek

Autorzy:

Stanisław Czujkowski, Korneliusza Wielechowski

Tytuł projektu (konkursu): 

„Bawełniany teatr” w Burkina Faso.

Rodzaj wyróżnienia:

Finał konkursu.

Organizator konkursu:

INSPIRELI AWARDS, INSPIRELI COMPETITION.

Prowadzący:

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 

Przedmiot:

Projektowanie budynków użyteczności publicznej, (studia S2, sem.2), 2020 r.

Stanisław Czujkowski i Korneliusza Wielechowski stworzyli projekt „Bawełnianego Teatru” i otrzymali nominacje w konkursach INSPIRELI AWARDS oraz INSPIRELI COMPETITION.

Inspiracją do stworzenia projektu „Bawełnianego Teatru”  była głęboko zakorzeniona w lokalnej kulturze Burkiny Faso (Afryka Zachodnia) tradycja przemysłu bawełnianego. Budynek przypomina kwiat bawełny, a dach nad amfiteatrem zaprojektowano jako membranę, którą wstawiono w metalową ramę. Jej kształt oraz złoty kolor są również inspirowane lokalną tradycją. Wokół widowni ulokowano geometryczny układ budynków, zawierający m.in. sale edukacyjne, pomieszczenia dla aktorów, administrację i niezbędne pomieszczenia techniczne

Praca została wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krzysztofa Bizio, prof. ZUT w ramach przedmiotu „Projektowanie specjalistyczne”, który prowadzony jest w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na drugim semestrze studiów magisterskich

INSPIRELI AWARDS to największy na świecie globalny konkurs studencki w zakresie architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu oraz projektowania wnętrz. Konkurs organizowany jest w Czechach, przy współudziale pracowników Wydziału Architektury Politechniki Praskiej i American Institute of Architects. W tym roku do nagrody zgłoszonych zostało ponad 1300 projektów z całego świata w trzech  kategoriach - architektura, urbanistyka, architektura wnętrz. Studenci ZUT znaleźli się w finale, do którego zakwalifikowano 75 prac z 38 krajów

INSPIRELI COMPETITION to coroczny konkurs, w którym organizatorzy wybierają temat do opracowania przez zespoły studenckie. W tym roku zadaniem konkursowym było stworzenie projektu rozbudowy amfiteatru w Burkina Faso (Afryka Zachodnia). Na konkurs nadesłano 146 prac z 43 krajów. W finale znalazły się 24 prace, spośród których zostanie wybrana zwycięska koncepcja. Stanie się ona podstawą projektu, który wykona i zrealizuje profesjonalny zespół architektów