Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania posiada trzy podstawowe obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych:


·       teoria, historia i projektowanie architektury współczesnej,  


Specyfiką Katedry jest łączenie zagadnień rozwoju kierunków i doktryn estetycznych w architekturze drugiej połowy XIX, XX i początków XXI w. z projektowaniem architektonicznym, które realizowane są w zakresie przedmiotów teoretycznych (historia architektury i urbanistyki współczesnej), oraz praktycznych (projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej).


·       metodologia i wspomaganie komputerowe procesów projektowania architektury i urbanistyki,


Katedra jest w Polsce jedną z pionierskich jednostek wprowadzających do warsztatu architekta szeroki wachlarz zagadnień projektowania wspomaganego komputerowo, poszerzając stale zakres programów i metod wspomagania projektowego przy użyciu  systemów  CAAD. W Katedrze prowadzone są badania i dydaktyka z zagadnień dotyczących metodologii BIM i wykorzystania narzędzi cyfrowych do modelowania oraz tworzenia wirtualnej rzeczywistości.


·       architektura krajobrazu i architektura regionu.   


Katedra prowadzi badania i dydaktykę dotyczącą współczesnych zagadnień architektury krajobrazu, a także problemów, i specyfiki środowiska kulturowego, i architektury regionu Pomorza Zachodniego. Realizowane są również zagadnienia dotyczące rozwoju wsi Pomorza Zachodniego oraz możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych do analiz i rozwoju obszarów wiejskich z możliwością wdrażania systemu informacji o terenie.