Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieStudia stacjonarne I stopnia S1


Technologie informacyjne, sem. I


Techniki komputerowe w projektowaniu CAD, sem. II


Techniki komputerowe w projektowaniu CAD, sem. III


Techniki komputerowe w projektowaniu CAD, sem. IV


Wprowadzenie do BIM, sem. VI


Laboratorium CAD i projektowanie systemowe, sem. VII


Historia architektury i urbanistyki, sem. VI


Projektowanie specjalistyczne, sem. VI


Projektowanie budownictwa wiejskiego, sem.VI


Projektowanie dyplomowe, sem. VIII


Studia stacjonarne II stopnia S2


Projektowanie komputerowe CAD, sem. I


Historia architektury i urbanistyki, sem. I


Projektowanie architektoniczne 2, sem. I


Projektowanie krajobrazu , sem. I


Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej, sem. I


Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej, sem. II


Projektowanie przeddyplomowe, sem. II


Seminarium dyplomowe, sem III


Projektowanie dyplomowe , sem III


Studia niestacjonarne II stopnia N2


Projektowanie komputerowe CAD, sem. I


Historia architektury i urbanistyki, sem. I


Projektowanie architektoniczne 2, sem. III


Projektowanie krajobrazu , sem. III


Projektowanie architektoniczne użyteczności publicznej, sem. II


Studia stacjonarne III stopnia S3


Konsultacje opiekuna naukowego, sem. 1-8


Praktyka zawodowa, sem. 1-8


PAWIO


Studia stacjonarne I stopnia S1


Aspekty społeczne w kształtowaniu założeń zielonych sem IV


Historia wnętrz i ogrodów sem III


Historia wnętrz i ogrodów sem IV


Historia wnętrz i ogrodów sem V


Podstawy projektowania małych wnętrz urbanistycznych sem II


Projektowanie otoczenia w przestrzeniach wiejskich i podmiejskkich sem III


Projektowanie zieleni zintegrowanej z architekturą sem V


Projektowe techniki komputerowe sem III


Projektowanie przestrzeni w zabudowie śródmiejskiej, sem. IV


Zaawansowane techniki komputerowe sem V


Zaawansowane techniki komputerowe sem VI


Specjalistyczne projektowanie założeń zielonych sem VI


Seminarium dyplomowe, sem VIII


Projektowanie dyplomowe sem VIII


PAWIO


Studia stacjonarne II stopnia S2


Projektowanie otoczenia 1 sem I


Projektowanie otoczenia 2 sem II


Wspomaganie komputerowe w projektowaniu -modelowanie wizualizacji sem I