Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Architektura 2022/2023

1. dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT
Tematyka:
a) Obiekty usługowe dla potrzeb turystyki i wypoczynku: małe pensjonaty i motele.
b) Adaptacja architektury poprzemysłowej.
c) Systemowe budownictwo jednorodzinne, domy na wodzie, zabudowa podmiejska.
 
2. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT
Tematyka:
a) Architektura użyteczności publicznej (architektura dla kultury i architektura usług – wielkość dostosowana do wymagań dyplomowania określonych dla studiów S1),  
 
3. dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska
Tematyka:
a) Obiekty kultu religijnego, kościół, kaplica kontemplacyjna wielowyznaniowa, centrum spotkań z kaplicą.
b) Wielofunkcyjne małe obiekty wypoczynkowe na terenach podmiejskich np. agroturystyka, zajazd, centrum odnowy biologicznej, centrum szkoleniowe.
 
4. dr inż. arch. Wojciech Pawłowski
Tematyka:
a) Zastosowanie technologii BIM oraz VR przy małych obiektach użyteczności publicznej, obsługi ruchu turystycznego oraz o funkcji mieszkaniowej.
 
5. dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Tematyka:
a) Małe pensjonaty i domy z wynajmem lokali dla potrzeb wypoczynku i rekreacji w miejscowościach nadmorskich.  
b) Rezydencje i domy jednorodzinne do 1000 m².
 
6. dr inż. arch. Marek Sietnicki
Tematyka:
a)  Obiekty obsługi ruchu turystycznego
b) Budynki rezydencjonalne i apartamentowe o powierzchni nie większej niż 500m².
 

Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Architektura 2022/2023

1. dr hab. inż. arch. Wojciech Bal, prof. ZUT
Tematyka:
a) Rewitalizacja terenów zdegradowanych kulturowo.
b) Obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej i podmiejskie.  
c) Zespoły apartamentowo-hotelowe i rekreacyjne, obiekty turystyki i wypoczynku.
d) Architektura uzdrowisk nadmorskich.
 
2. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT
Tematyka:
a) Architektura użyteczności publicznej.
 
3. dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT
Tematyka:
a) Projektowanie przestrzeni publicznych.
b) Rewitalizacja terenów zdegradowanych na funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe.
 
4. dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska
Tematyka:
a) Obiekty kultu religijnego, kościół miejski, osiedlowy, wielofunkcyjny kompleks sakralny, adaptacja i rozbudowa obiektów sakralnych.
b) Wielokulturowe, dydaktyczne centrum spotkań.
c) Obiekty wypoczynkowe, hotele i pensjonaty na terenach podmiejskich o wielofunkcyjnym programie użytkowym. 
d) Adaptacje i przekształcania obiektów na cele użyteczności publicznej i mieszkaniowe.
e) Obiekty mieszkaniowe.
 
5. dr inż. arch. Wojciech Pawłowski
Tematyka:
a) Zastosowanie technologii BIM oraz VR przy obiektach użyteczności publicznej, obsługi ruchu turystycznego oraz o funkcji mieszkaniowej.
 
6. dr inż. arch. Miłosz Raczyński
Tematyka:
a) Obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe i apartamentowe, hotele pensjonaty, obiekty wypoczynku i rekreacji.
 
7. dr inż. arch. Marek Sietnicki
Tematyka:
a) Obiekty użyteczności publicznej w przestrzeni miejskiej, obiekty mieszkaniowe w przestrzeni miejskiej, obiekty  obsługi ruchu turystycznego, budynki apartamentowe, hotele i pensjonaty, obiekty wypoczynku i rekreacji.

Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku PAWIO 2022/2023

1) dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska
Tematyka:
a) Kształtowania architektury wnętrz niewielkiego obiektu publicznego wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Tematyka prac dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku PAWIO 2022/2023

1) dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT
Tematyka:
a) Projektowanie przestrzeni publicznych.
b) Rewitalizacja terenów zdegradowanych na funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe.
c) Ogrody specjalnego przeznaczenia.
 
dr inż. arch. Dorota Janisio-Pawłowska
Tematyka:
a) Wnętrze obiektu użyteczności publicznej, lub zamieszkania zbiorowego (np. hotelu, pensjonatu, obiektu wypoczynku i rekreacji) wraz z zagospodarowaniem terenu.