Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres

Zachodniopomorski Uniwersytet  Technologiczny w Szczecinie


Wydział Architektury

Katedra Architektury Współczesnej

Teorii i Metodologii  Projektowania

ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin                               

Sekretariat

Specjalista Kamila Szlachta

tel . 91 449 56 78 

e-mail: kawtimp@zut.edu.pl


Dane do faktury

Zachodniopomorski  Uniwersytet Technologiczny  w  Szczecinie 
Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
NIP 852-254-50-56 Regon 320588161